Tel.

+886 7 553-8466

Fax:

+886 7 522-9016
No.101, Shennong Rd., Changzhi Township, Pingtung County 908, Taiwan (R.O.C.)

Wild Fish